Lijfrentehypotheek.com

Wat is lijfrentehypotheek ?

De lijfrentehypotheek is een combinatie van een hypothecaire lening met een aanvullende lijfrenteverzekering voor uw oude dag. In tegenstelling tot de meeste andere hypotheekvormen bestaat er geen verplichting om de lening op een bepaald moment af te lossen. De lening kan zodoende in stand blijven, ook na bijvoorbeeld uw pensionering. U lost de hypotheek pas geheel of gedeeltelijk af als u uw huis verkoopt of bij eerder overlijden. Naast de door u betaalde hypotheekrente kunt u onder bepaalde voorwaarden ook de premie voor de lijfrenteverzekering op uw belastbaar inkomen in aftrek brengen. Deze aftrek van lijfrente is alleen mogelijk indien u een aantoonbaar pensioentekort heeft.

Met het opgebouwde kapitaal uit de lijfrenteverzekering worden op de einddatum van de verzekering periodieke uitkeringen gekocht (lijfrentetermijnen). Met deze belaste uitkeringen kunt u uw hypotheekrente blijven betalen en eventueel uw pensioen aanvullen.

Voordelen
  • Veel fiscale voordelen: rente en lijfrentepremie zijn aftrekbaar (onder bepaalde voorwaarden). Aangezien u niet aflost blijft de belastingaftrek gedurende de gehele looptijd in stand;
  • Uw lijfrentetermijnen zijn af te stemmen op uw hypotheeklasten;
  • In een aantal gevallen kunt u een redelijk hoog gegarandeerd rendement op uw lijfrenteverzekeringen behalen.
Nadelen
  • Nadruk licht vooral op het fiscale voordeel;
  • Met de lijfrenteverzekering kunt u de hypotheek niet ineens aflossen;
  • U dient inkomstenbelasting te betalen over de periodieke uitkeringen. U dient daarbij rekening te houden dat vanaf 1 januari 2001 de hypotheekrente gedurende maximaal dertig jaar aftrekbaar zal zijn.